Вячеслав Потепко

Вячеслав Потепко

Максима Телеком

Директор по продуктам

1

презентация

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Вячеслав Потепко

Максима Телеком

O2O в действии

Трансформация бизнеса: из офлайна в онлайн