Наталия Ефремова

Наталия Ефремова

NTech Lab

Data Scientist

1

презентация

ПРЕЗЕНТАЦИИ