Анастасия Нечунаева

Анастасия Нечунаева

1

презентация

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Анастасия Нечунаева

Билайн

Доклад №8

Трансформация медиа-среды

медиапотребление билайн TV